Výbor TJ Sokol Sudice, z.s. svolává

na sobotu 9. března 2019 od 16:00 hodin

v hospodě na hřišti TJ

VALNOU HROMADU

Pro všechny aktivní i neaktivní členy TJ

Program:

  1. Zahájení a kontrola usnesení z roku 2018
  2. Hodnotící zpráva o činnosti předsedy TJ
  3. Zpráva o hospodaření TJ
  4. Zpráva kontrolní a revizní komise
  5. Zpráva vedoucího o činnosti oddílu
  6. Plán činnosti na rok 2019
  7. Volba výboru a kontrolní komise TJ
  8. Vyhodnocení nejlepšího hráče
  9. Diskuze

Usnesení a závěr